El Jurista 23.11.16

 En En los medios

La importància del registre de la jornada dels treballadors

D’acord amb la interpretació realitzada per l’Audiència Nacional a l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors en les Sentències dictades en el cas Bankia i Abanca, de dates 4/12/2015 i 19/2/2016, respectivament, l’empresari estarà obligat a portar el registre de les jornades dels treballadors, tant respecte als contractats a temps parcial com als contractats a temps complet, i això amb independència que en l’empresa es realitzin hores extres i de la forma i o lloc de prestació del treball. La falta de compliment d’aquesta obligació de control de jornada deriva en requeriments i sancions imposades per la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social (ITiSS).

Per continuar llegint, premi aquí.

 

Noticias Recientes