Inici > Àrees > Corporate compliance

La seguretat que necessita la seva empresa.

[ssba]

L’última reforma del Codi Penal arran de la Llei Orgànica 5/2015, ha motivat la necessitat d’implementar en les empreses sistemes de Corporate Compliace.

GROS MONSERRAT ADVOCATS, desenvolupa Programes de Prevenció de Delictes per ajudar les empreses i els seus administradors a complir amb aquests nous requeriments, assessorant i donant suport a totes les fases i aspectes de la seva implementació.

El primer pas per al seu desenvolupament és l’establiment d’un CODI ÈTIC o codi de conducta, que marqui les pautes a seguir en les polítiques de Compliance:

 • Es sanciona penalment a les organitzacions per la comissió d’infraccions que poden ser comeses de forma habitual en l’àmbit de la seva activitat empresarial.
 • Aquestes infraccions poden ser comeses pels empleats o els administradors.
 • Possibles multes:
  • Multa per quotes o proporcional.
  • Dissolució de la persona jurídica.
  • Suspensió de les seves activitats per un termini que no pot excedir els cinc anys.
  • Cloenda dels seus locals i establiments per no més de cinc anys.
  • Prohibició definitiva o temporal realitzar en el futur de determinades activitats.
  • Inhabilitació per no més de 15 anys per obtenir subvencions i ajudes públiques.
  • Intervenció judicial per no més de cinc anys a favor de creditors o treballadors.

GROS MONSERRAT ADVOCATS desenvolupa Programes de Prevenció de Delictes per ajudar les empreses i els seus administradors a complir amb aquests nous requeriments, assessorant i donant suport a totes les fases i aspectes de la seva implementació.

  • Desenvolupem tots els mecanismes per eximir la responsabilitat penal.
  • Ajudem a millorar la competitivitat de les empreses.
  • Millorem el control intern i la responsabilitat corporativa.
  • Segreguem les funcions i responsabilitats de l’organització.
  • Enfortim la imatge i la reputació de les empreses.

La nostra manera de treballar:

1º FASE: Reunió inicial amb els responsables de la companyia
2n FASE: Política de bon govern corporatiu
3r FASE: Corporate Compliance:

  • Risk Assesment (Mapa de riscos)
  • Manual de prevenció de delictes
  • Comitè de Compliment ( Compliance Officer)
  • Canal de denúncies
  • Règim disciplinari
  • Auditoria / Control Intern

4t FASE: Formació
5è FASE: Manteniment

Per a més informació, no dubti en trucar-nos al telèfon:
938 726 944 / 912 783 194

Interessat?

Contacti’ns

  * He llegit i accepto la política de privacitat i l'avís legal
  * Consento expressament que les meves dades puguin ser cedides a les empreses del grup per a l'enviament d'informació i poder prestar el servei sol·licitat.
  * Consento expressament que les meves dades siguin tractades per a l'enviament d'informació que pugui ser del meu interès.