Inici > Àrees > Dret laboral

Li ajudem a gestionar les seves relacions laborals.

[ssba]

L’assessorament i serveis de GROS MONSERRAT ADVOCATS en l’àrea de pràctica de dret laboral inclou les següents matèries:

 • Contractació
 • Relacions laborals individuals
 • Negociació Col•lectiva i Reestructuracions
 • Descentralització productiva
 • Jurisdicció social (demandes i reclamacions) i Contencios-administrativa
 • Recursos Humans
 • Inspecció de Treball i Seguretat Social

L’assessorament i serveis de GROS MONSERRAT ADVOCATS en l’àrea de pràctica de dret laboral inclou les següents matèries:

Contractació

 • Assessorament en matèria de contractació laboral, tant de contractes subjectes a relació laboral comuna, com contractació subjecta a relació laboral especial (contractes d’Alta Direcció, representants de comerç, esportistes, etc).
 • Redacció dels corresponents contractes laborals, amb l’anàlisi i valoració de les clàusules més adequades a la posició ocupada per l’empleat i necessitats de l’empresa, especialment en matèria de confidencialitat, exclusivitat, no competència, propietat intel•lectual i industrial, etc.
 • Assessorament i suport en matèria d’extinció de contractes laborals, valorant les seves conseqüències tant des d’una perspectiva de dret laboral com conseqüències en relatives a l’àmbit fiscal.
 • Assessorament en matèria d’expatriats i impatriats, aplicació de convenis bilaterals de seguretat social, implicacions a nivell laboral, de seguretat social i fiscals, etc.

Relacions laborals individuals

 • Règim disciplinari
 • Modificacions substancials de condicions de treball de caràcter individual, jornada de treball, horari i distribució del temps de treball, règim de treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, sistema de treball i rendiment, funcions, etc.
 • Assessorament en matèria de calendari laboral, jornades, vacances, suspensió de contracte, excedències, llicències.

Negociació Col•lectiva i Reestructuracions.

Assessorem a l’empresa o treballadors en tot tipus de processos de negociació col•lectiva:

 • Acomiadaments col•lectius
 • Modificacions substancials de caràcter col•lectiu
 • Mobilitats geogràfiques de caràcter col•lectiu
 • Expedients de regulació temporal d’ocupació (suspensió i / o reducció de jornada).
 • Representació de l’Empresa en les relacions amb la representació legal dels treballadors.
 • Gestió de conflictes col•lectius, etc.
 • Suport a les empreses en reestructuracions societàries i les seves conseqüències respecte a la plantilla de treballadors.
 • Successions d’empreses.

Descentralització productiva

 • Assessorament en totes les qüestions laborals inherents a la subcontractació d’activitats per part de les Empreses (outsourcing).

Jurisdicció social (demandes i reclamacions) i Contenciosa-administrativa.

 • Representació als clients en tot tipus de procediments, judicials i extrajudicials.
 • Representació i defensa via judicial i administrativa prèvia en matèria d’acomiadaments i extincions de la relació laboral.
 • Defensa i representació del client en qualsevol tipus de matèria relacionades amb la relació laboral (vacances, vulneració de drets fonamentals, jornada, sancions, modificacions substancials de condicions de treball, mobilitat geogràfica, etc)
 • Defensa i representació del client en matèria relativa a accidents de treball i malalties professionals, recàrrec de prestacions, responsabilitat empresarial per danys i perjudicis, etc.
 • Defensa i representació del client en recursos administratius i contenciosos derivats d’actes de liquidació i / o infracció incoades per la Inspecció de Treball, i en relació a la liquidació de deutes de la Seguretat Social.

Recursos Humans

 • Assessorament i implantació de diferents sistemes de retribució per directes i empleats (retribució variable dinerària, retribució en espècie, plans d’opcions sobre accions, retribució flexible).
 • Suport en l’elaboració de protocols de conducta (manual de l’empleat) i manuals sobre polítiques internes.

Inspecció de Treball i Seguretat Social

 • Assessorament en relació amb subvencions i bonificacions a la contractació.
 • Assessorament en relació amb els diferents règims de cotització a la Seguretat Social.
 • Assessorament en matèria de cotització.
 • Assistència i representació del client en Inspeccions de Treball i de Seguretat Social.
 • Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals.

Interessat?

Contacti’ns

  * He llegit i accepto la política de privacitat i l'avís legal
  * Consento expressament que les meves dades puguin ser cedides a les empreses del grup per a l'enviament d'informació i poder prestar el servei sol·licitat.
  * Consento expressament que les meves dades siguin tractades per a l'enviament d'informació que pugui ser del meu interès.